Αρχαιρεσίες στο ''ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ'' για την ανάδειξη Προέδρου και νέου Δ.Σ

16:17 | 18/10/2023

H ανακοίνωση του ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή της 11-10-2023, αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών την Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα 11.00΄ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, Δουκός Μποφώρ 1, Ηράκλειο, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετάταξη μελών σε τακτικά.

3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από 1-9-2021 έως 31-08-2023 και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4. Παραίτηση του Δ.Σ.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) Προέδρου β) μελών Διοικητικού Συμβουλίου γ)

μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00- 21:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Τελευταία μέρα και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων για α) Προέδρο, β) Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Εξελεγκτική Επιτροπή, ορίζεται η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20:00.

Κατατίθενται εγγράφως στα Γραφεία του Ομίλου (σχετική έντυπη αίτηση παραδίδεται από τη Γραμματεία του Ομίλου).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως επίσης και δικαίωμα ψήφου για α) Προέδρο, β) Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Εξελεγκτική Επιτροπή κατά τις αρχαιρεσίες και την Γ.Σ. έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα, δηλαδή έχουν εξοφλήσει το Γ τρίμηνο του 2023 και έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή τους, κατά την ημερομηνία της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση για να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στην κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Ομίλου και τη χάραξη της πορείας του προς το μέλλον.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.