Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου capitano.gr

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για την χρήση του δικτυακού τόπου capitano.gr.

Μέσω του δικτυακού τόπου cretalive.gr η ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. παρέχει ειδήσεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα όπως η πολιτική, η οικονομία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, καθώς και άλλα ειδικά θέματα (στο εξής "περιεχόμενο" ή "προσφορά"). Αυτό το περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε για ιδιωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Προϋπόθεση για την ανάκτηση του περιεχομένου είναι ότι ο χρήστης επιτρέπει την τεχνολογία Java Script της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται από τον εκδότη και ότι δεν έχει ενεργοποιήσει τα adblockers ή άλλες τεχνικές λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί για την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο capitano.gr, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχομένου σύνταξης ή διαφήμισης που παρέχεται από τον εκδότη. Ο εκδότης (εμείς) δεν υποχρεούται να παραχωρεί στον χρήστη γενική πρόσβαση στο capitano.gr, εάν ο χρήστης δεν εγγυάται τους προαναφερθέντες όρους για την ανάκτηση του περιεχομένου.

1. Δικαιώματα επί του περιεχομένου της προσφοράς και της χρήσης τους

1. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων: Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., όπως και τα κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

2. Χρήση μόνο για προσωπικούς σκοπούς: Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες μόνο για ιδιωτικούς, δηλαδή για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς και οποιαδήποτε χρήση από ιδρύματα, εταιρείες και ιδρύματα δημοσίου δικαίου, ενώσεων, βιβλιοθηκών, αρχών και δικαστηρίων δεν είναι ιδιωτική.

3. Καμία αναπαραγωγή ή μεταβίβαση: Η μεταφορά περιεχομένου σε τρίτους (ακόμη και μερικά) και η αρχειοθέτηση σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης ("Cloud") δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η σύνδεση σελίδων που ανήκουν στο ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (Hyperlink) σε υπο-παράθυρο (Frame). Απαγορεύεται η ανάγνωση δεδομένων από την πύλη ή τις κινητές εφαρμογές μέσω τεχνικών βοηθημάτων (π.χ. Crawler, Spider, Text-/Data-Mining) ή η αρχειοθέτηση περιεχομένου σε συστήματα βάσεων δεδομένων, π.χ. ως ηλεκτρονική ανασκόπηση Τύπου ή αρχείο.

4. Εξαιρέσεις για επιλεγμένα περιεχόμενα: Μόνο επιλεγμένα περιεχόμενα επιτρέπονται να μοιράζονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, ή το Instagram, να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπωθούν. Είναι αυτά που στο πλαίσιό τους εμφανίζονται τα αντίστοιχα εικονίδια.

5. Εμπορική χρήση: Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του δικτυακού ισότοπου για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως σε αυτό. Μπορείτε να αποκτήσετε δικαιώματα χρήσης από εμάς.

6. Πνευματικά δικαιώματα ή/και εμπορικές επωνυμίες: Απαγορεύεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν πληροφορίες από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και επωνυμίες.

7. Τροποποίηση/Τερματισμός της Προσφοράς: Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε ή να περιορίσουμε την προσφορά του διαδικτυακού τόπου capitano.gr στο σύνολό του ή σε μέρη του ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τις δωρεάν υπηρεσίες και τις προσφορές.

8. Περιεχόμενο από αποστολή χρηστών: Επισημαίνουμε ότι οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο στον ιστότοπο capitano.gr. Αυτές οι δηλώσεις, πληροφορίες, απόψεις, συστάσεις, φωτογραφίες, γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο κ.λπ. δεν προέρχονται από εμάς και δεν γίνονται στο όνομά μας. Αντίθετα, αποτελούν αποκλειστικά περιεχόμενο των συγκεκριμένων χρηστών της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, μπορεί το περιεχόμενο να μην ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης το πρόσωπο που αναφέρεται ως αποστολέας να μην είναι ο αποστολέας του περιεχομένου ή ο συντάκτης του. Ενδέχεται το περιεχόμενο να αποσκοπεί σκόπιμα στην παραπλάνηση ή εξαπάτηση των αναγνωστών. Φυσικά διαγράφουμε τέτοια περιεχόμενα από την ιστοσελίδα μας. Σχετικά παρακαλούμε την πληροφόρησή σας στο news@cretalive.gr. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

3. Εγγύηση

1. Καταλληλότητα του περιεχομένου: Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη ή ότι μέσω του περιεχομένου της μπορεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο.

2. Ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα: Οι ειδήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή για κινητά είναι συνδεδεμένες και με πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών των τρίτων.

4. Περιεχόμενα του τμήματος “business” και «υγεία»

Όσον αφορά τα περιεχόμενα αυτών των τμημάτων, ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας είμαστε υπεύθυνοι για ειδήσεις με επιχειρηματικό περιεχόμενο όπως προσφορές, τιμές, διαγράμματα, προβλέψεις, δείκτες, γενικά δεδομένα της αγοράς, κλπ επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις, χρηματιστηριακές επενδύσεις, ή πώληση κινητών αξιών, ή άλλων δικαιωμάτων, κ.λπ .. Η ιστοσελίδα μας παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες και όχι συγκεκριμένες οδηγίες για τους επενδυτές. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας δεν αντικαθιστούν επαγγελματικές, προσωπικές συμβουλές και συμβουλές από επενδυτές, από μια τράπεζα ή άλλο φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον η ιστοσελίδα μας δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, συστάσεις κ.λπ. αναφορικά με την υγεία. Εφιστούμε ρητά την προσοχή των χρηστών στην αναζήτηση ειδικών ιατρικών συμβουλών σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντός τους.

5. Περιεχόμενα τρίτων

Επισημαίνουμε ότι δεν υιοθετούμε το περιεχόμενο των MicroSites καθώς και τα διαφημιστικά Banners και το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

6. Σύνδεσμοι (Links)

Ο δικτυακός τόπος capitano.gr περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς αυτές τις ιστοσελίδες ή να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτών. Δεν υιοθετούμε τα περιεχόμενα άλλων ιστοσελίδων.

7. Ψηφοφορίες

Το capitano.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το capitano.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το capitano.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το capitano.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Η CRETALIVE ΕΠΕ και οι συνεργάτες της ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.

9. Λοιποί όροι

1. Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνικά νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

2. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του capitano.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα αν υπάρχει πραγματικός λόγος για κάτι τέτοιο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Έκδοση: Μάρτιος 2024

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.