Ταυτότητα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OnMedia Digital Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

OnMedia Digital - Δικτυακές Πύλες

Έδρα: Λεωφόρος Δημοκρατίας 91, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71306

ΑΦΜ: 0996846160 Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου

Τηλ. 2810 371052 email: info@onmedia.gr

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME capitano.gr

OnMedia Digital Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μιχαήλ Σερπετσιδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μιχαήλ Σερπετσιδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ειρήνη Τσάκα


Δήλωση συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Ε/115/24-2-2023 (Β’1144/28-2-2023) η ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ο παρών ιστότοπος δηλώνουμε συμμόρφωση με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του capitano.gr διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.